Share Button

De Amsterdamse hoofdofficier van justitie Theo Hofstee heeft begin maart 2016 besloten om een dreigingsinschatting te laten uitvoeren door het Team Bewaken en Beveiligen (TBB) van de Amsterdamse politie. Op 7 maart heb ik met twee agenten/specialisten van dit team mijn situatie uitvoerig besproken. Zij gaven aan dat er een zeer gerede kans is dat extreemrechts gewelddadig naar mij wordt.

Dat was een bevestiging van wat ik al wist. In Enschede op 13 februari 2016 tijdens een demonstratie van extreemrechts waren een paar positieve woorden van mij over vluchtelingen voldoende om onmiddelijk aangevallen te worden. Zie hier de video daarover.

Voorts zijn er diverse andere incidenten die duidelijk maken hoe gewelddadig extreemrechts is. Geldermalsen is daar een goed voorbeeld van, en ook de molotovcocktail die naar een moskee in Enschede is gegooid, een daad die door de politie als terrorisme is aangeduid. Gelukkig is het in Nederland nog niet tot moord gekomen, maar in Duitsland alleen al zijn sinds de eenwording 849 moorden gepleegd waarbij er aanwijzingen waren voor een extreemrechts motief. En de banden tussen extreemrechts in Duitsland en Nederland zijn zeer innig. Ook de recentelijk moord op de Britse parlementariër Jo Cox voorspelt weinig goeds.

Op 14 april berichtte een van de twee agenten/specialisten mij dat de dreiging inderdaad reëel is, maar dat ik geen beveiliging krijg, omdat ik de agressie zelf trigger.

De Nederlandse overheid steekt sterk in op de eigen verantwoordelijkheid van burgers, ook als het om veiligheid gaat. In tweede instantie dient de werkgever zich over de veiligheid van een bedreigde burger te buigen, en als laatste neemt de overheid pas verantwoordelijkheid.

Om mijn veiligheid te vergroten heb ik zelf vergaande maatregelen genomen. De belangrijkste daarvan is het niet meer thuis verblijven in mijn eigen huis. Het huis van iemand die bedreigd wordt, is de meest kwetsbare plek. In mijn geval komt daar bij dat GeenStijl tot twee keer toe op een ‘ludieke’ manier haar achterban heeft opgeroepen naar mijn huis te gaan. En niet om een bakje thee met mij te komen drinken. Een veilig thuis is cruciaal voor de gemoedsrust van een ieder, en zeker ook voor mij. Op straat wil ik best alert zijn, maar thuis wil ik nergens over moeten nadenken. Inmiddels hebben mijn buren mij – samen met de huurbaas – gedwongen mijn huis op te geven. Zij werden ook bang, maar in plaats van samen naar de politie te gaan, keerden zij zich tegen mij en dwongen mij mijn huis definitief te verlaten. Sinds 1 oktober 2016 heb ik geen vaste woon- en verblijfplaats meer. Gelukkig heb ik veel verblijfplaatsen aangeboden gekregen, en juist door telkens op een andere plek te verblijven, ben ik veilig en voel ik me veilig.

Ik heb geen werk momenteel, dus een werkgever kan momenteel niet zoveel voor me doen. Werk vinden is nu wel extra moeilijk geworden, omdat mijn veiligheid bij het solliciteren direct een issue is. Bijna alle werkgevers kiezen dan voor een andere kandidaat. De bijstand heeft me sinds 9 februari vrijgesteld van solliciteren, omdat zij ook snappen dat solliciteren in mijn situatie vrij uitzichtloos is. Dat wil niet zeggen dat ik niet aan het zoeken ben naar andere mogelijkheden om financieel onafhankelijk te worden, maar dat is nog niet zo gemakkelijk.

Het grootste risico loop ik bij demonstraties, en niet zozeer tijdens de demonstraties, maar juist ervoor en vooral daarna. Tijdens de demonstraties is er genoeg politie en pers aanwezig. Na de demonstraties gaat extreemrechts echter jagen op linkse activisten. Dat deden ze bijvoorbeeld in Ede op 20 februari, toen 4 extreemrechtse gasten me na de demonstratie opzochten en wilden molesteren. Het liep goed af doordat andere mensen zich er mee gingen bemoeien. Daarnaast blijft het algemene risico van de verkeerde gast tegenkomen ergens laat op straat. Dan ben ik zonder beveiliging gewoon de pineut.

De politie stelt dat, als ik geen risico wil lopen, ik maar niet meer naar demonstraties moet gaan en een beetje moet dimmen. Dit staat haaks op de talloze outcries van politici en bestuurders na aanvallen van moslimterroristen dat we nooit zullen wijken voor intimidatie en geweld. Ondertussen adviseert de politie mij dus om wel voor de intimidatie en het geweld van extreemrechts te wijken.

Na het bericht van de politie dat ik geen beveiliging krijg, ondanks dat ze bevestigden dat de bedreigingen serieus zijn, heb ik Theo Hofstee per uitgebreide brief op 24 april gevraagd om mij alsnog te beveiligen, waarbij de grootste kostenpost voor de overheid al weggenomen is, namelijk het beveiligen van mijn huis. De overheid behoort binnen drie weken zulke brieven te antwoorden. Ook na diverse herinneringen geeft Theo Hofstee echter niet thuis.

Over welke type beveiliging is gesproken met de politie, mag ik niets zeggen. Zou ik dat wel doen, dan kan Theo Hofstee dat aangrijpen om mij voor eens en voor altijd beveiliging te weigeren, en dat gun ik hem niet. Ik zal hem blijven verzoeken mij wel te beveiligen zolang de bedreigingen door gaan. Of ik bij toekenning daar nog vertrouwen in heb, is maar zeer de vraag. Diverse agenten hebben me al toevertrouwd niet voor me klaar te zullen staan als mij iets overkomt, dus een echt goed gevoel zal ik van beveiliging van de overheid niet meer krijgen. Maar burgers, ook burgers die de politie, het OM en andere overheidsinstanties confronteren, hebben recht op bescherming als zij bedreigd worden. Ondertussen neem ik uiteraard mijn eigen maatregelen, want ik ben het leven totaal niet zat. Maar zwijgen of mijn verzet staken tegen extreemrechts en/of de overheid, dat zal ik zeker niet.

Tijdens het intakegesprek op 7 maart, deelde de agenten/specialisten van TBB me mede dat het doen van aangifte bij bedreigingen cruciaal is. De politie frustreert echter structureel het doen van aangifte door mij. Onder druk van TBB worden de aangiftes nu wel opgenomen. De agenten van TBB zouden daarnaast aansturen op het serieus nemen van mijn aangiftes. Inmiddels had op mijn verzoek ook de Nationale Ombudsman druk gezet op het Openbaar Ministerie om mijn aangiftes serieus te nemen. Een en ander resulteerde in een brief van officier van justitie mr. B.Y. de Boer op 9 mei dat ik uiterlijk 17 juni geïnformeerd zou worden over mijn aangiftes. Maar ook deze belofte is de overheid niet nagekomen. Op 24 juni komt eindelijk de brief van officier van justitie mr. B.Y. de Boer, waarin echter alle aangiftes worden geseponeerd. Mijn advocaat heeft inmiddels diverse zogeheten artikel 12 procedures opgestart om de bedreigers alsnog vervolgd te krijgen.

Wordt vervolgd….

[fbcomments]