Welkom op mijn website.

Ik ben een activist, adviseur en coach. Ik doe verschillende dingen.

Activisme
Ik verzet me tegen de waanzin van onze tijd: racisme, armoede, wapenexport, machtsconcentratie, politiegeweld, repressie om maar een paar onderwerpen te noemen. Ik spreek me daar publiekelijk tegen uit en organiseer geweldloze acties om deze waanzin te stoppen.

Helpen andere activisten
Ik mobiliseer, adviseer en help andere mensen om zich ook tegen de waanzin van onze tijd te verzetten.

Conflicten met overheidsinstanties en multinationals
Ik adviseer en coach mensen en treed op namens mensen die een conflict hebben met een overheidsinstantie of multinational. Door mijn activisme heb ik veel ervaring opgedaan hoe je overheidsinstanties en multinational aanpakt.

Heb jij ook een conflict met een overheidsinstantie of een multinationals? Benader me! Misschien kan ik jou ook helpen. De afgelopen jaren al vaak met succes als breekijzer gefunctioneerd voor mensen die conflicten hadden met de overheid of multinationals. Ik opereer binnen de kaders van de wet. Maar op de rand als het nodig is.