Share Button

Als je maar enigszins lastig bent voor de overheid, dan stelt de politie en gemeente een dossier over jou samen. Elke keer als je opvalt – offline of online – dan kan het zijn dat de politie en/of gemeente een rapport/mutatie over jou opstelt en toevoegt aan jouw dossier. Soms worden rapporten/mutaties opgesteld over meerdere personen in één keer, hetgeen dan ook onderdeel wordt van jouw dossier. Ook mailen ambtenaren van de politie, gemeente en het openbaar ministerie (de driehoek) over jou onderling.

Het gaat hierbij om persoonsgegevens en die zijn van jou. Jij hebt recht op een afschrift van die persoonsgegevens. Een speciale subcategorie van die persoonsgegevens zijn politiegegevens. Helaas krijg je geen afschriften van politiegegevens. Wel mag je die inzien op het politiebureau als je daarom verzoekt. Naast recht op afschriften en inzage, heb je het recht om persoonsgegevens te laten aanpassen of verwijderen, als de gegevens niet kloppen. Daarover publiceer ik snel een ander artikel. Dit artikel gaat over het verzoeken van afschriften/inzage van persoonsgegevens bij de politie. Dat is altijd stap één. Je zult versteld staan wat ze allemaal over jou hebben opgeschreven als je enigszins lastig bent.

Dit artikel gaat over het verzoeken van inzage in je politiegegevens. Let wel. Niet alles wat de politie over jou opschrijft zijn perse politiegegevens. Sommige gegevens zijn gewone persoonsgegevens maar de politie zal het niet snel met je eens zijn dat sommige persoonsgegevens bij de politie gewone persoonsgegevens zijn, waardoor je recht hebt op een afschrift.

Het verzoeken om een afschrift van jouw persoonsgegevens is gemakkelijk. Verstuur daarvoor deze (link wordt nog toegevoegd) brief naar de privacydesk van de politie in jouw regio. De adressen vind je hier.

Dit artikel is nog under construction…

Share Button