Share Button

De gemeente Amsterdam heeft jarenlang duizenden thuisloze mensen, mensen zonder een vast woonadres, een te lage bijstandsuitkering uitbetaald. Een alleenstaande heeft recht op 70% van het wettelijk minimumloon. Dat komt neer op iets meer dan 1000 euro per maand. De gemeente Amsterdam kende thuisloze mensen zonder vast woonadres een lagere uitkering toe vanuit het uitgangspunt dat thuisloze mensen geen verblijfskosten zouden hebben. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Mensen geven vrienden en bekenden een vergoeding, huren tijdelijk iets of slapen in hostels.

De rechtbank Amsterdam heeft nu geoordeeld dat de gemeente bij het vaststellen van de uitkering had moeten onderzoeken of de aanvrager verblijfskosten heeft. Zoja, dan heeft de bijstandsgerechtigde gewoon recht op een normale bijstandsuitkering van 70% van het wettelijk minimumloon.

Ik heb op 15 februari 2019 de gemeente verzocht mijn uitkering op 70% van wettelijk minimumloon te houden, toen gemeente mijn uitkering wilde verlagen naar 50% van het wettelijk minimumloon. Dat weigerde de gemeente waarna ik bezwaar heb aangetekend.

Tijdens bezwaarfase zag de gemeente de bui al hangen. Ondanks dat de gemeente stelt dat de bezwaarcommissie onafhankelijk is, stemde mijn klantmanager af met de ambtenaar van de bezwaarcommissie en werd toegewerkt naar een bepaald doel, namelijk mijn uitkering houden op 50% van het wettelijk minimumloon. Het doel van die afstemming was ook duidelijk. De ambtenaar van de bezwaarcommissie schrijft in zijn notitie van 6 mei 2019: “Anders is hek van de dam. Zal gevolgen hebben voor alle daklozen.”

Het bureau integriteit van de gemeente Amsterdam heeft geen problemen met deze werkwijze. Ook de gemeentelijke ombudsman valt niet over de afstemming met de zogenaamde onafhankelijk bezwaarcommissie. Hij deelde me mede: “Ik heb gekeken of die afstemming mag, en dat mag gewoon.” Tja…

Ik heb verantwoordelijk wethouder Rutger Groot-Wassink (GroenLinks) gevraagd of hij pro-actief het onrechtmatig handelen van de gemeente gaat corrigeren door alle thuisloze mensen met een bijstandsuitkering een brief te sturen, hen te informeren en hen in de gelegenheid te stellen kenbaar te maken als ze verblijfskosten hebben (gehad), maar vooralsnog is de wethouder daar niet toe bereid. Vind je dat net zo verwerpelijk als ik? Stuur Groot-Wassink dan een email (R.GrootWassink@amsterdam.nl) en vraag hem pro-actief te handelen. Hij behoort per direct de uitkering van adreshoppers met verblijfskosten 70% van het wettelijk minimumloon uit te betalen en na te betalen over wat in verleden te weinig betaald is. Dat Groot-Wassink daar niet op zit te wachten, snap ik wel, want het gaat om een bedrag per jaar dat kan oplopen tot 7 miljoen. En de nabetalingen kunnen 30 tot 40 miljoen gaan kosten. Maar dat is geld waar we gewoon recht op hebben.

Ook goed om raadsleden onder druk te zetten. Hen kun je in één keer bereiken via mailboxraadscommissieWIOvoorburgers@amsterdam.nl.

Vooralsnog zul je dus zelf om een uitkering van 70% wettelijk minimumloon moeten vragen als je een adreshopper bent en verblijfskosten hebt of hebt gehad. Stuur je klantmanager een brief of email en vraag hem jouw uitkering te verhogen én het te weinig uitbetaalde van de afgelopen jaren na te betalen. Nogmaals, je hebt daar gewoon recht op. Voeg gerust de PDF van het vonnis toe. (Laat je niet afleiden door mijn specifiek situatie beschreven in het vonnis.)

Bij afwijzen teken je bezwaar aan. En daarna eventueel beroep. Ook als gemeente het besluit traineert – en dat gebeurt helaas vaak – kun je naar de rechter.

Laat me weten als je hulp nodig hebt. Ik weet hoe je dit aanpakt en als het in jouw specifieke geval wat ingewikkelder is, dan kan ik je doorverwijzen naar een aantal goede advocaten.

Comments

Share Button